13/08/2020 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẻ điệu [Tặng một nghệ sĩ]

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 22:12

 

Lạnh lẽo sông thu tiễn lá ngàn,
Mây thu vờn vẽ khói trần gian.
Có tơ ai nhớ công tằm khổ!
Không mật đành chê kiếp bướm nhàn!
Gió bấc mỉa mai lòng bạch nhạn,
Bóng chiều ngao ngán phận hồng nhan.
Con thuyền bến lách không tri kỷ,
Để lẻ trong sương mấy điệu đàn.
Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960
2. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Lẻ điệu [Tặng một nghệ sĩ]