01/07/2022 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai ngày
먼 후일

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 29/02/2008 17:44

 

Nguyên tác

먼 훗날 당신이 찾으시면
그때에 내 말이 `잊었노라'

당신이 속으로 나무라면
무척 그리다가 잊었노라'

그래도 당신이 나무라면
믿기지 않아서 잊었노라'

오늘도 어제도 아니 잊고
먼 훗날 그때에 `잊었노라'

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Mai ngày em có tìm tôi
Thì tôi sẽ nói "quên rồi còn đâu"

Em dù mang nặng tình sâu
"Bởi vì quá nhớ, quá sầu, đành quên"

Nếu còn chưa thoả lòng em
"Tin đâu mà nhớ cho thêm nặng lòng"

Hôm qua dù vẫn còn mong
Thì mai ngày cũng "nhớ mong ích gì"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Mai ngày