20/10/2020 22:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành kinh Hoa Âm
行經華陰

Tác giả: Thôi Hiệu - 崔顥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2007 22:40

 

Nguyên tác

岧嶢太華俯咸京,
天外三峰削不成。
武帝祠前雲欲散,
仙人掌上雨初晴。
河山北枕秦關險,
驛路西連漢畤平。
借問路旁名利客,
何如此處學長生?

Phiên âm

Thiều nghiêu Thái Hoa[1] phủ Hàm kinh[2],
Thiên ngoại tam phong[3] tước bất thành.
Vũ đế từ[4] tiền vân dục tán,
Tiên Nhân Chưởng[5] thượng vũ sơ tình.
Hàn sơn bắc chẩm Tần Quan[6] hiểm,
Dịch lộ tây liên Hán Trĩ[7] bình.
Tá vấn lộ bằng danh lợi khách,
Hà như thử xứ học trường sinh.

Dịch nghĩa

Núi Thái Hoa cao ngất trông xuông Hàm Kinh
Ba ngọn vượt lên trời, khó đẽo gọt nên như thế
Trước đền (Cự Linh) của Vũ đế mây mưa sắp tan
Trên ngọn Tiên Nhân Chưởng, mưa vừa tạnh
Sông núi phía bắc gối lên ải Tần trông hiểm trở
Đường trạm qua miền tây nối với Hán Trĩ bằng phẳng
Xin hỏi khách cầu danh lợi xuôi ngược bên đường
Sao bằng ở chốn ấy mà học phép trường sinh

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thái Hoa chót vót ngó Hàm Kinh,
Ba ngọn vươn cao khó tạc hình!
Tiêm Chưởng mưa rồi trời lạnh ráo,
Cự Linh mây tản điện lung linh.
Núi sông bắc tựa Tần Quan hiểm,
Đường trạm tây qua Hán Trĩ bình.
Xin hỏi bên đường danh lợi khách,
Chi bằng đến đấy học trường sinh!
Hoa Âm nay thuộc phía tây huyện Hoa Âm, tại bắc núi Thái Hoa.

Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
[1] Tức núi Hoa Sơn.
[2] Tức thành Hàm Dương, kinh đô nước Tần.
[3] Trên núi Thái Hoa có 3 ngọn: Phù Dung 芙蓉, Ngọc Nữ 玉女, Minh Tinh 明星.
[4] Tức miếu Cự Linh 巨靈, Hán Vũ đế sau khi lên Hoa Sơn, xem ngọn Tiên Nhân Chưởng rồi cho xây dựng miếu này.
[5] Tên đỉnh núi Thái Hoa. Xa trông như bàn tay có 5 ngón.
[6] Tức ải Hàm Cốc 函谷, tại bắc núi Thái Hoa.
[7] Miếu Hán Vũ đế tế trời đất và Ngũ đế, ở tại phía nam huyện Ung, Kỳ Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Hiệu » Hành kinh Hoa Âm