02/12/2020 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu hờn

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 10/07/2008 01:33

 

Sắc mới vừa xanh xanh
Như khói như mi thầm giấu tiếng oanh
Vườn cấm nghiêng tơ ngày ba lần gỡ mộng
Ngắt nửa cầu sương cùng đón đưa một cành
Sáo ngọc nhà ai kìa gió xuân tàn ngược
Cô gái mười lăm nào lưng nhỏ thanh thanh!
Rồng phượng thuyền ai mà phấn hương rời rụng!
Trường đê rủ oán càng thương ai thương mình...
Đài Chương rêu ngậm
Đá nín ba sinh
Một cơn... biết mấy vô tình!
Đào Lệnh Vương Công hề có xót điêu linh?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Liễu hờn