01/12/2020 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Viện

Tác giả: Đoàn Như Khuê

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/01/2019 21:27

 

Trèo non vượt biển biết bao công,
Một trận Hồ Tây chút vẫy vùng.
Quắc thước khoe chi mình tóc trắng,
Trâm quan họ với khách quần hồng.
Gièm chê vốn đã đầy xe ngọc,
Công cán ra chi mấy cột đồng.
Ai đó chép công ta chép oán,
Công riêng ai đó oán ta chung.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Như Khuê » Mã Viện