08/12/2022 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bút sa, gà chết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:49

 

Bút sa, gà chết.
Ngày xưa ở nhà quê, động có việc làm giấy tờ gì, như văn tự, văn khế, khai báo… là người ta phải giết gà để khoản đãi người làm giúp giấy tờ. Bút sa là bút rỏ mực xuống giấy, tức là viết xong giấy tờ, thì khi đó sẽ phải giết gà.

Cũng có người cho nói thế là sai, và bảo phải nói là “Bút sa là chết”, nghĩa là hễ hạ bút xuống ký tên vào giấy tờ là chết, không gỡ tội được nữa. Hiểu như thế có vẻ cầu kỳ và không hợp lý, vì có phải hạ bút ký tên là bao giờ cũng chết đâu.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bút sa, gà chết