27/11/2020 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạt lị
茉莉

Tác giả: Lư Mai Pha - 盧梅坡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 18:48

 

Nguyên tác

京塵湫隘夢蚊多,
彼美繁英玉雪窠。
見謂嬌柔能特立,
肯憑他物學藤蘿。

Phiên âm

Kinh trần tiểu ải mộng văn đa,
Bỉ mỹ phồn anh ngọc tuyết khoa.
Kiến vị kiều nhu năng đặc lập,
Khẳng bằng tha vật học đằng la.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nơi nhiều muỗi đất đai chật hẹp
Đằng ấy như tuyết ngọc đẹp tươi
Thân mềm yếu một mình chống chọi
Học đằng la bám dựa nơi người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Mai Pha » Mạt lị