31/05/2024 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân em như tấm lụa điêu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 23/03/2008 09:27

 

Thân em như tấm lụa điêu,
Phất phơ giữa chợ nhiều điều đáng thương!
Khảo dị:
Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thân em như tấm lụa điêu