06/07/2020 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:23

 

Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt
Nước mắt thương ai nước mắt sầu bi
Khăn tay điều đây, hỡi bạn lau đi kẻo buồn
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đĩa đèn sầu ai đĩa đèn tắt