07/10/2022 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cáo và chùm nho
The fox and the grapes

Tác giả: Walter Crane

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2021 20:01

 

Nguyên tác

This Fox has a longing for grapes,
He jumps, but the bunch still escapes.
So he goes away sour;
And,’tis said, to this hour
Declares that he’s no taste for grapes.

THE GRAPES OF DISAPPOINTMENT ARE ALWAYS SOUR

Bản dịch của Coucou Hibou

Cáo thèm muốn nhìn Chùm nho trên cao ngất
Cố nhảy lên túm mấy lần đều trượt mất
Nó bèn ngúng nguẩy bỏ đi
“Nho xanh, chua lắm, ra gì”
Đến bây giờ nó vẫn chê nho chán ngắt

NHO KHÔNG ĂN ĐƯỢC LÀ NHO XANH
Nguồn: Thơ ngụ ngôn Aesop (song ngữ Anh - Việt), NXB Văn học, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Walter Crane » Con cáo và chùm nho