05/07/2022 06:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hát bội

Tác giả: Tú Quỳ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/03/2015 14:13

 

Nhỏ mà không học lớn mà sang,
Trống đánh ba hồi đã thấy quan.
Ra rạp, ngồi trên ba đứa hiệu,
Vô buồng, luồn dưới mấy ông làng.
Mượn màu son phấn: ông kia nọ,
Cổi lốt xiêm đai: lũ điếm đàng.
Tuy chẳng ra chi nhưng cũng sướng,
Đã từng trợn mắt lại phùng mang.
Bài nầy làm để chỉ trích những nhân vật trong phong trào Cần Vương do chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo ở Quảng Nam (1885-1886).

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Quỳ » Vịnh hát bội