13/04/2021 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô đồng

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2013 15:04

 

Chờ người dưới bóng ngô đồng
Đến khi thấy mặt thì lòng nguội ngơ
Xa từ bữa ấy ai ngờ
Vui vàng lá rụng buồn giờ xanh cây
Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Hùng » Ngô đồng