17/01/2021 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vấn Phúc Đường đại sư tật
問福堂大師疾

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 22:49

 

Nguyên tác

風水到時波忽動,
火薪交處燄纔生。
方知四大元無際,
一任沿流劍閣行。

Phiên âm

Phong thuỷ đáo thì ba hốt động,
Hoả tân giao xứ diệm tài sinh.
Phương tri tứ đại[1] nguyên vô tế,
Nhất nhậm duyên lưu Kiếm Các[2] hành.

Dịch nghĩa

Khi nước gặp gió thì sóng bỗng nổi dậy,
Nơi củi gặp lửa thì sự cháy bùng lên.
Thế mới biết tứ đại vốn là hư ảo,
Hãy phó mặc cho nó men theo đường Kiếm Các mà đi.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ, Huệ Chi

Gió cuốn trên sông, sóng nổi liền,
Củi vừa bắt lửa, sáng bùng lên.
Mới hay tứ đại là hư ảo,
Núi Kiếm cheo leo mặc sức men.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Thuật ngữ Phật giáo, còn gọi là tứ giới, chỉ Địa Thuỷ Hoả Phong là 4 nguyên tố cơ bản tạo thành Sắc pháp. Địa rắn, Thuỷ ướt, Hoả nóng, Phong động và thiên tai nhân hoạ là tại Tứ đại chẳng điều hoà. Phật giáo dùng thuyết này để thuyết minh nhân sinh (đời sống con người) là vô thường không thực và chịu khổ.
[2] Địa danh hiểm trở từ Trung Nguyên vào Tây Xuyên dưới sông nước xiết, phía trên vách đá dựng đứng. Người xưa chỉ dùng thang mây người mới qua được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Vấn Phúc Đường đại sư tật