30/05/2024 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa
浪淘沙

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:25

 

Nguyên tác

把酒祝東風,
且共從容。
垂楊紫陌洛城東,
總是當時攜手處,
遊遍芳叢。

聚散苦匆匆,
此恨無窮。
今年花勝去年紅,
可惜明年花更好,
知與誰同。

Phiên âm

Bả tửu chúc đông phong,
Thả cộng thung dung.
Thuỳ dương tử mạch Lạc thành đông,
Tổng thị đương thời huề thủ xứ,
Du biến phương tùng.

Tụ tán khổ thông thông,
Thử hận vô cùng.
Kim niên hoa thắng khứ niên hồng,
Khả tích minh niên hoa cánh hảo,
Tri dữ thuỳ đồng.

Dịch nghĩa

Nâng chén rượu chúc gió xuân,
Cùng nhau ung dung.
Dương liễu trên bờ tía phía đông thành Lạc Dương,
Tất cả cảnh vật đều là cảnh nơi năm xưa từng nắm tay,
Dạo khắp chốn tươi tốt.

Nỗi khổ gặp gỡ, chia ly thật gấp gáp,
Mối hận này vô cùng.
Năm nay hoa hồng hơn năm ngoái,
Chỉ tiếc rằng năm sau hoa sẽ lại đẹp hơn nữa,
Nhưng biết sẽ cùng ai.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nâng chén gửi gió đông,
Thả bước ung dung.
Bờ đê liễu biếc nối Lạc Dương,
Chính chốn năm xưa từng tay nắm,
Dạo khắp một vùng.

Nỗi ly hợp vội vàng,
Hận chẳng nguôi lòng.
Năm nay hoa thắm, sắc thêm hồng,
Chỉ tiếc năm sau hoa lại đẹp,
Biết với ai cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Lãng đào sa