02/12/2022 16:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh nhật tôi
Születésnapomra

Tác giả: József Attila

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2010 04:00

 

Nguyên tác

Harminckét éves lettem én -
meglepetés e költemény
   csecse
   becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
   magam
   magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
   Az ám,
   Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
   szegény
   legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
   fura
   ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a "Nincsen apám" versemért,
   a hont
   kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
   hevét
   s nevét:

"Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén" -
   gagyog
   s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
   sekély
   e kéj -

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
   taní-
   tani!

Bản dịch của Tế Hanh

Ba hai tuổi hôm nay
Tôi tự tặng quà này
Cho mình
Kinh ngạc

Trên bàn tiệm cà phê
Một món quà ra vẻ
Một bài
Thơ nhỏ

Ba hai tuổi sau lưng
Mà mỗi tháng không được hai trăm
Đó là
Thực tế

Nếu được làm giáo sư triết học
Đã khỏi mòn bao ngòi bút
Nhưng vẫn thiếu
Bánh ăn

Ở trường Đại học kia
Tôi lại bị tống cổ
Bởi những ngài
Lụ khụ

Bài "Trái tim trong trắng"
Là một đòn cay đắng
Như lưỡi gươm đưa
Bài ca hùng tráng

Nào Chúa trời, Tổ quốc
Họ hung hăng hết sức
Một tràng
Diễn văn

"Tôi còn sống không để
Anh làm giáo sư như thế"
Chúng sủa
Chúng gào

Mặc các ngài, nhà thơ
Đã đi tự bao giờ
Mỗi người
Mỗi ngả

Có bằng cấp hay không
Toi dạy cho toàn dân
Không cần
Các cụ!
1937
Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » József Attila » Sinh nhật tôi