28/11/2022 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh kỳ 02
和參贊大臣行營賞菊十詠其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 16:06

 

Nguyên tác

勞落關河客思忙,
黃梅雨後綠荷香。
故園秋色今何似?
此地寒花正傲霜。

Phiên âm

Lao lạc quan hà khách tứ mang,
Hoàng mai vũ hậu lục hà hương.
Cố viên thu sắc kim hà tự?
Thử địa hàn hoa chính ngạo sương.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tình khách bâng khuâng mấy dặm trường,
Mai tàn sen đã ngát mùi hương.
Màu thu vườn cũ nay sao nhỉ?
Hoa lạnh nơi này đã cợt sương.
Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh kỳ 02