24/01/2021 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai khâu vãn diểu
梅丘晚眺

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/09/2007 08:16

 

Phiên âm

Mai khâu vãn thướng lược đông phong,
Nhất vọng tiêu nhiên nhã bất cùng.
Thôn xá chẩm khê yên thụ ngoại
Mục đồng hoành địch thảo nguyên trung.
Ngưu tương giải ngột quy cao lũng,
Nha dĩ từ giao tập mậu tùng.
Trù trướng minh vân thiên miễu miễu,
Trù trì vô ngữ ỷ ngô đồng.

Dịch nghĩa

Chiều hôm lên gò Cây Mai hứng gió phương đông,
Trông ra cảnh vật tịch mịch, tầm mắt không cùng.
Nhà cửa thôn xóm gối đầu bên khe ngoài cây và khói,
Trẻ chăn trâu cầm ngang ống sáo thổi trong đồng cỏ.
Trâu sắp cởi ách trở về giồng cao,
Quạ đã rời bãi đến tụ họp ở lùm cây um tùm.
Mây giăng ảm đạm trên bầu trời thăm thẳm,
Ta bồi hồi im lặng tựa vào cây ngô đồng.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Chiều đến gò Mai hứng gió đông,
Xa trông cảnh vắng mắt không cùng.
Xóm nhà gối suối nơi cây nơi cây khói,
Nội cỏ vang âm sáo mục đồng.
Quạ họp về cây, rời bãi trống,
Trâu chờ cởi ách, lại vùng giồng.
Trời cao mây tối giăng buồn bã,
Đứng tựa ngô đồng lặng ngó mông.
Bài thơ này làm năm Nhâm Dần 1782.

Mai khâu là gò đất nổi cao ở phía nam trấn Phiên An, nay nằm trên đường 3 tháng 2 quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Xưa ở đây có nhiều cây nam mai, nay có chùa Gò tức Phụng Sơn tự. Nhiều người thường lầm gò Cây Mai này với chùa Cây Mai và đồn Cây Mai ở Phú Lâm. Thật ra gò Cây Mai và chùa Cây Mai là hai nơi khác nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Mai khâu vãn diểu