25/10/2021 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tô ma già kỳ 5
蘇摩遮其五

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/06/2014 13:26

 

Nguyên tác

昭成皇后之家親,
榮樂諸人不比倫。
往日霜前花委地,
今年雪後樹逢春。

Phiên âm

Chiêu Thành hoàng hậu chi gia thân,
Vinh lạc chư nhân bất tỷ luân.
Vãng nhật sương tiền hoa uỷ địa,
Kim niên tuyết hậu thụ phùng xuân.

Dịch nghĩa

Người nhà của hoàng hậu Chiêu Thành,
Vinh hoa sung sướng không ai bằng.
Ngày trước hoa rơi mãn đất trong sương,
Năm nay sau mùa tuyết cây cối sẽ gặp vẻ xuân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người nhà của Chiêu Thành hoàng hậu
Thật vinh hoa châu báu khôn lường
Ngày xưa hoa rụng trong sương
Năm nay sau tuyết là hương xuân về
"Tô ma già" là tên một vũ khúc của người Hồ, tác giả phổ thơ theo đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Tô ma già kỳ 5