01/12/2023 11:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu thưởng nguyệt
中秋賞月

Tác giả: Đinh Nhật Thận - 丁日慎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 10:51

 

Nguyên tác

天秋此夜此如何?
適興吾知雅愛娥。
賢聖酌餘咸半飲,
鬼神吟處起高歌。
筳花淡味新迎草,
院靜喬光露拂花。
眠月對秋清意爽,
仙塵半我笑呵呵。

Phiên âm

Thiên thu thử dạ thử như hà,
Thích hứng ngô tri nhã ái nga.
Hiền thánh chước dư hàm bán ẩm,
Quỷ thần ngâm xứ khởi cao ca.
Đình hoa đạm vị tân nghinh thảo,
Viện tĩnh kiều quang lộ phất hoa.
Miên nguyệt đối thu thanh ý sảng,
Tiên trần bán ngã tiếu a a.

Bản dịch của chopmat @thiamlau.com

Trời thu đây tối những nào là?
Thích thú vui cùng ái nữ ta.
Hiền thánh rót tràn cùng nhấp uống,
Quỷ thần ướm giọng cất lời ca.
Mái vườn thoang thoảng len mùi cỏ,
Góc vắng long lanh phẩy móc hoa.
Trăng dịu trước thu lòng sảng khoái,
Bên mình lão đạo cợt ha ha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nhật Thận » Trung thu thưởng nguyệt