30/05/2022 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi xa nhớ nhà

Tác giả: Trần Huy Liệu - 陳輝燎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 00:08

 

Mấy đoạn xa xôi mấy đoạn tình,
Bấy nay thư kiếm chạy lùng quanh.
Gia đình thú cũ xui lòng khách,
Lữ thứ sầu riêng tủi phận mình.
Bốn bề làm nhà âu vẫn biết,
Cánh bèo lạc bến dạ sao đành.
Trông về cố lý nào đâu thấy,
Chỉ thấy da trời vẩn sắc xanh.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 90, 12-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liệu » Đi xa nhớ nhà