04/12/2021 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ kỳ 2
宮詞其二

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/08/2016 04:54

 

Nguyên tác

黃金扞撥紫檀槽,
弦索初張調更高。
盡理昨來新上曲,
內官簾外送櫻桃。

Phiên âm

Hoàng kim hãn bát tử đàn tào,
Huyền sách sơ trương điệu cánh cao.
Tận lý tạc lai tân thượng khúc,
Nội quan liêm ngoại tống anh đào.

Dịch nghĩa

Miếng gảy đàn bằng vàng, phím bằng gỗ đàn tía,
Dây nhỏ dây to mới lên mà âm điệu đã cao.
Hôm qua đã hết sức tấu bài mới,
Quan coi việc trong cung đã thưởng trái anh đào bên rèm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Miếng gảy vàng phím cây đàn tía
Dây vừa lên xong điệu đã cao
Hôm qua khúc mới đưa vào
Nội quan trao thưởng anh đào ngoài hiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Cung từ kỳ 2