16/07/2024 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gởi đồng bào Nam Kỳ

Tác giả: Thái Duy Thanh - 采唯清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2018 09:37

 

Nam bắc đâu đâu cũng đội trời,
Tấc vàng tấc đất hỡi ai ơi.
Trăm năm công đức nên ghi dạ,
Một gánh cương thường phải ghé vai.
Thế sự ngán thay cơn gió bụi,
Anh hùng bao quản bước chông gai.
Hoài Nam khúc cũ ai còn nhớ,
Còn nhớ cùng nhau hoạ mấy bài.
Bài này làm vào khoảng Tự Đức thứ 12 (1859) lúc Pháp đã lấy ba tỉnh Nam Kỳ, Nguyễn Tri Phương, bạn thâm giao của ông, vào quân thứ chống với Pháp. Bài này ông gởi cho ông Nguyễn mang vào Nam để phổ biến trong hàng nhân sỹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Duy Thanh » Gởi đồng bào Nam Kỳ