30/09/2020 05:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn pha dương - Lạc Dương hoài cổ
山坡羊-洛陽懷古

Tác giả: Trương Dưỡng Hạo - 張養浩

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2007 22:14

 

Nguyên tác

天津橋上,
憑欄遙望,
舂陵王氣都凋喪。
樹蒼蒼,
水茫茫,
雲台不見中興將,
千古轉頭歸滅亡。
功,也不久長!
名,也不久長!

Phiên âm

Thiên Tân kiều thượng,
Bằng lan diêu vọng,
Thung lăng vương khí đô điêu tang.
Thụ thương thương,
Thuỷ mang mang,
Vân đài bất hiện trung hưng tương.
Thiên cổ chuyển đầu quy diệt vong
Công, dã bất cửu trường!
Danh, dã bất cửu trường!

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trên cầu Thiên Luận,
Dựa lan can ngắm,
Vương khí Kim Lăng đều điêu táng.
Cây xanh xanh,
Nước mênh mông,
Vân Đài không thấy người lương tướng.
Ngàn thuở quay nhìn đều diệt vong,
Công, cũng chẳng lâu dài!
Danh, cũng chẳng lâu dài!
(Bản dịch trong "Anh hùng xạ điêu" do Cao Tự Thanh dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Dưỡng Hạo » Sơn pha dương - Lạc Dương hoài cổ