23/05/2022 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa mưa

Tác giả: Lê Huy Mậu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:11

 

Xe ngược đường xanh cây mén mưa
Đồi non ngô sớm gió phất cờ
Ngang trời thảng thốt đàn chim két
Gặp nộm giương cung hét váng mùa.
Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Huy Mậu » Mùa mưa