26/09/2022 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Diễn Luân quy lý
送演綸歸里

Tác giả: Diêu Nãi - 姚鼐

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 08:10

 

Nguyên tác

西風吹海月,
萬里散銀山。
裵褢清夜席,
照君如玉顏。
玉顏願長保,
日月逝不閒。
如何言別遽,
不念相逢艱。
金尊斟綠醅,
為唱古陽關。
男兒非藤木,
安得相附攀。
君有江上宅,
青山繞如環。
朝望江雲起,
暮入江雲閒。
雲開江路盡,
山月照君還。

Phiên âm

Tây phong xuy hải nguyệt,
Vạn lý tán ngân san.
Bồi hoài thanh dạ tịch,
Chiếu quân như ngọc nhan.
Ngọc nhan nguyện trường bảo,
Nhật nguyệt thệ bất nhàn.
Như hà ngôn biệt cự,
Bất niệm tương phùng gian.
Kim tôn châm lục phôi,
Vi xướng cổ Dương Quan.
Nam nhi phi đằng mộc,
An đắc tương phụ phàn.
Quân hữu giang thượng trạch,
Thanh san nhiễu như hoàn.
Triêu vọng giang vân khởi,
Mộ nhập giang vân nhàn.
Vân khai giang lộ tận,
Sơn nguyệt chiếu quân hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió tây đưa trăng trên biển,
Vạn dặm rắc bạc núi đồi.
Đêm thanh bồi hồi thuyền nước,
Mặt như ngọc đẹp sáng soi.
Mặt ngọc nguyện gìn giữ mãi,
Ngày tháng qua không đổi thay.
Vì đâu giã từ đột ngột,
Gặp lại chẳng có dịp may.
Hãy ca bài Dương Quan cũ.
Chén vàng rót rượu thêm vào.
Nam nhi nào phải dây leo,
Tự tại không bám nhờ ai.
Anh có nhà ở trên sông,
Núi xanh vây quanh như ngọc.
Sáng ngắm mặt sông mây nổi,
Chiều hoà mây nước lặng lờ.
Cuối sông mây khai lối đến,
Trở về trăng núi tiễn đưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Nãi » Tống Diễn Luân quy lý