04/07/2020 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 18:05

 

Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để,
Đũa so hai đôi, đôi đứng đôi nằm.
Dầu mà thầy mẹ đập chín chục một trăm,
Đập rồi lại dậy quyết nhất tâm lấy chàng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để