28/03/2023 01:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách chia

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 07:39

 

Mười năm chiến đấu ở miền Trung
Tôi ngỡ như lòng đến phía Nam
Đất nước cách chia, tình vậy đó
Những miền chưa biết, vẫn về thăm
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Cách chia