26/06/2024 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Vân Tiều thi tiên nhân hứng đề bích
讀雲樵詩箋因興題壁

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2018 21:59

 

Nguyên tác

蜀絲為轝玉為鑣,
騄駬風馳眼界遼。
百上詩壇爭幟手,
封開今為讓雲樵。

Phiên âm

Thục ti vi dư ngọc vi tiêu,
Lục nhĩ phong trì nhãn giới liêu.
Bách thượng thi đàn tranh xí thủ,
Phong khai kim vị nhượng Vân Tiều.

Dịch nghĩa

Tơ Thục làm xe, ngọc làm hàm thiếc,
Ngựa lộc nhĩ ruổi gió tầm mắt xa hút.
Tay giỏi trăm lần tranh lèo giật giải trong thi đàn,
Đóng hay mở nay phải nhường cho Vân Tiều.

Bản dịch của Hoài Anh

Ngọc làm dàm, tơ kết xe,
Ngựa hay ruổi gió tiếng nghe ù ù.
Tranh lèo giật giải đàn thơ,
Phong Quan nay phải nhường cho Vân Tiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Độc Vân Tiều thi tiên nhân hứng đề bích