12/08/2022 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 2
為題湘陰陸知縣梅菊扇面其二

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2018 06:41

 

Nguyên tác

不嫌遲晚寄籬東,
物色擕將坐臥同。
逸態渾忘濃淡裏,
秋情宛在有無中。
路迷三徑孤陶令,
酒熟重陽憶孟翁。
延壽丹成長秀茂,
翻翻羅袖綽僊風。

Phiên âm

Bất hiềm trì vãn ký ly đông,
Vật sắc huề tương toạ ngoạ đồng.
Dật thái hồn vong nùng đạm lý,
Thu tình uyển tại hữu vô trung.
Lộ mê tam kính cô Đào lệnh[1],
Tửu thục trùng dương ức Mạnh ông[2].
Diên thọ đan thành trường tú mậu,
Phiên phiên la tụ xước tiên phong.

Dịch nghĩa

Không hiềm chậm muộn gửi mình vào giậu đông,
Vật có thể đem vào chỗ ngồi nằm.
Vẻ phiêu dật khiến quên cả đậm hay nhạt,
Tình thu là o83 chỗ như có như không.
Đường lạc ba luống cúc, Đào Tiềm cô độc,
Rượu nấu xong, tiết trùng dương nhớ Mạnh Hạo Nhiên.
Lòng thành chúc sống lâu tươi đẹp mãi,
Phất phới tay áo là thong thả phong thái vị tiên.

Bản dịch của Hoài Anh

Chẳng hiềm muộn gửi giậu đông,
Vật đem vào chốn cùng chung nằm ngồi.
Quên đậm nhạt đủ thanh rồi,
Tình thu như có lại thời như không.
Ba luống cúc thương Đào công,
Trùng dương rượu cất nhớ ông Mạnh nhiều.
Lòng thành chúc tụng đủ điều,
Phất phơ tay áo phiêu phiêu dáng hình.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

[1] Tức Đào Tiềm đời Tấn, Trung Quốc.
[2] Tức Mạnh Hạo Nhiên, thi nhân đời Đường, Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 2