23/09/2020 14:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành thợ làm vườn
Kertész leszek

Tác giả: József Attila

Nước: Hungary
Đăng bởi Miên vào 12/04/2007 17:57

 

Nguyên tác

Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton -
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.

Bản dịch của Nguyễn Thụ

Thành thợ làm vườn tôi chăm cây
Dậy với bình minh mỗi sớm ngày
Không gì rầy bận tim tôi nổi
Ngoài nhành hoa ghép của tôi đây.

Mỗi nhành hoa ghép quý của tôi
Tôi mến tôi thương như cuộc đời
Lá han dù mọc từ nhành ấy
Vẫn là hoa thực của riêng tôi.

Tôi uống sữa ngon và hút thuốc
Tin lành tôi giữ thật trắng trong
Không gì rầy bận tim tôi nổi
Thân tôi, tôi cũng sẽ đem trồng.

Cần lắm ai ơi chút việc này
Mặt trời mọc lặn ở đông tây
Cho dù trái đất tan đi nữa
Hãy có trên mồ hoa cỏ cây.
(1925. április)
Nguồn: Nhịp cầu thế giới - Hungary

In từ trang: https://www.thivien.net/ » József Attila » Thành thợ làm vườn