10/06/2023 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi em (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/07/2021 06:13

 

Anh nhặt từng giọt xót,
mỗi lần nhớ đến em.
Góp gom đầy từng bát,
gửi em lên thi thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Gửi em (II)