24/01/2022 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt Vương Duy
留別王維

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 08:02

 

Nguyên tác

歸山深淺去,
須盡丘壑美。
莫學武陵人,
暫遊桃源裏。

Phiên âm

Quy sơn thâm thiển khứ,
Tu tận khâu hác mỹ.
Mạc học Vũ Lăng[1] nhân,
Tạm du Đào Nguyên lý.

Dịch nghĩa

Nay tiễn ông đi về vùng rừng núi,
Hãy tận hưởng cảnh đẹp gò cao, suối trong.
Đừng bắt chước người đánh cá đất Vũ Lăng,
Đi sâu vào rừng theo suối có hoa đào rơi.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tiễn ông về rừng núi
Hưởng cảnh đẹp gò hang
Đừng như người Vũ Lăng
Tạm thăm hoa đào suối
Vương Duy là bạn thơ thân thiết của tác giả. Hai người thường xướng hoạ với nhau.

[1] Tên đất, nay ở huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Theo Đào hoa nguyên ký của Đào Tiềm, người đời Tấn viết: “Có người đánh cá ở Vũ Lăng, đi ngược dòng suối có hoa đào rơi, vào tuốt rừng sâu, khám phá ra một động tạm gọi là động Hoa Đào. Nhìn từ xa thấy có dân cư ở, dáng dấp nhẹ nhàng như tiên nhân. Ông ta về báo cho quan huyện hay. Quan huyện phái người đi tìm thì không thấy gì cả.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Lưu biệt Vương Duy