06/12/2021 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang Nam kỳ 3
望江南其三

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 12:47

 

Nguyên tác

多少恨
昨夜夢魂中
還似舊時遊上苑
車如流水馬如龍
花月正春風

Phiên âm

Đa thiểu hận
Tạc dạ mộng hồn trung
Hoàn tự cựu thời du thượng uyển
Xa như lưu thuỷ mã như long
Hoa nguyệt chính xuân phong

Dịch nghĩa

Bao nhiêu hận
Đêm qua trong giấc mộng
Thấy như ngày trước vui chơi nơi thượng uyển
Xe nhiều như nước, đoàn ngựa dài như rồng
Trăng hoa trong làn gió xuân

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Chan chứa hận
Mộng mị suốt đêm ròng
Còn tưởng độ nào chơi thượng uyển
Xe như dòng nước, ngựa như rồng
Hoa nguyệt đượm xuân phong
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Vọng Giang Nam kỳ 3