28/09/2021 16:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Sống chết mênh mang”

Tác giả: Thích Thiền Tâm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2017 06:49

 

Sống chết mênh mang khắp biển trần,
Di Đà thuyền nguyện độ mê tân.
Kiếp xưa có phận đời nay gặp,
Mau bước lên thuyền lại cõi chân.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thiền Tâm » “Sống chết mênh mang”