23/09/2020 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc thôn gia đình tử
宿村家亭子

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 18:28

 

Nguyên tác

床頭枕是溪中石,
井底泉通竹下池。
宿客未眠過夜半,
獨聞山雨到來時。

Phiên âm

Sàng đầu chẩm thị khê trung thạch,
Tỉnh để tuyền thông trúc hạ trì.
Túc khách vị miên quá dạ bán,
Độc văn sơn vũ đáo lai thì.

Dịch nghĩa

Gối trên đầu giường là đá lấy từ suối,
Giếng gần suối, ao bên khóm tre.
Khách ngủ nhờ đã nửa đêm mà vẫn chưa ngủ được,
Cả đêm chỉ nghe tiếng mưa rừng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gối trên giường đá mang từ suối
Giếng gần khe, ao cuối khóm tre
Nửa đêm giấc ngủ chưa về
Cả đêm thao thức chỉ nghe mưa rừng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Túc thôn gia đình tử