15/08/2020 00:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhìn cổ lục - Dương Giao Tiên

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 19:25

 

DƯƠNG GIAO TIÊN

E ấp môi đào: - nỡ ép hoa?
Liễu nài chi bận để em qua
Tầm trao phỏng thấu tơ lòng đượm
Mảnh gửi e thay dấu mộng loà
Há dễ mày xanh sương bạc nhuốm
Vì dù ý ngọc giọng vàng pha
Sân Thi nền Lễ còn tuỳ nữa
Hãy lánh cho về nhé xích ra

Tiên thề trang trọng thảo một phen
Chép núi tạc sông gấm dệt bằng
Vằng vặc vừng trong trên chứng giám
Não nùng Hương Nguyệt dưới giòng xen
Tạ tình song điệu loan sầu phụng
Nể ý đôi hầu thiếp vén xiêm
Ngồi xuống muôn vàn đầu xoã gật
Nguồn dâng lai láng cúc lồng sen
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Nhìn cổ lục - Dương Giao Tiên