27/10/2020 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân duyên

Tác giả: Thích nữ Thu Liên - Vương Thị Nhẫn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/12/2015 14:19

 

Nếu đủ nhân duyên mọi việc thành
Những điều rắc rối sẽ qua nhanh
Để tâm thanh tịnh lo tu tập
Giữ vững niềm tin với hạnh lành

Nếu đã còn duyên khó chối từ
Hết duyên thì dễ khỏi suy tư
Nhân duyên quan trọng trong đời sống
Không đủ nhân duyên sẽ mệt nhừ

Nếu đủ phước rồi sẽ thuận duyên
Việc gì cũng vậy cứ an nhiên
Từ bi khiêm hạ vì Tam Bảo
Phước đức đủ đầy sẽ vững yên

Nếu phải gian nan vì việc chung
Dù cho khó nhọc cũng tương phùng
Chung tay góp sức cho thành tựu
Không phải riêng mình đâu ngại ngùng
Nguồn: Tường Vân, Hạnh phúc không xa (thơ), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Thu Liên » Nhân duyên