22/09/2020 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tay cầm nhành dứa, luỵ ứa đôi hàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 10:54

 

Tay cầm nhành dứa, luỵ ứa đôi hàng,
Thuở xuân xanh không gặp, để hoa tàn gặp em.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tay cầm nhành dứa, luỵ ứa đôi hàng