23/06/2024 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ tế
夜濟

Tác giả: Lâm Tắc Từ - 林則徐

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2019 10:43

 

Nguyên tác

苦熱不成寐,
殘燈還渡河。
棹移孤月破,
燈閃一星過。
吠犬知村近,
鳴蛙隔水多。
行行有幽意,
莫問夜如何。

Phiên âm

Khổ nhiệt bất thành mị,
Tàn đăng hoàn độ hà.
Trạo di cô nguyệt phá,
Đăng thiểm nhất tinh qua.
Phệ khuyển tri thôn cận,
Minh oa cách thuỷ đa.
Hành hành hữu u ý,
Mạc vấn dạ như hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nóng bức không thể ngủ,
Đèn tàn lại qua sông.
Chèo khua bóng trăng vỡ,
Sao băng ánh chớp lồng.
Chó sủa gần trong xóm,
Ếch kêu nhiều bờ đông.
Đi mà lòng u uẩn,
Đừng hỏi đêm mịt mùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Tắc Từ » Dạ tế