13/04/2021 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những người không nhảy
Los que no danzan

Tác giả: Gabriela Mistral - Lucila Godoy Alcayaga

Nước: Chilê
Đăng bởi estrange vào 18/04/2008 15:17

 

Nguyên tác

Una niña que es inválida
dijo: - «¿Cómo danzo yo?»
Le dijimos que pusiera
a danzar su corazón...

Luego dijo la quebrada:
- «¿Cómo cantaría yo?»
Le dijimos que pusiera
a cantar su corazón...

Todo el valle está danzando
en un corro bajo el sol,
y al que no entra se le hace
tierra, tierra el corazón.

Dijo el pobre cardo muerto:
- «¿Cómo danzaría yo?»
Le dijimos: - «Pon al viento
a volar tu corazón...»

Dijo Dios desde la altura:
- «¿Cómo bajo del azul?»
Le dijimos que bajara
a danzarnos en la luz.

Todo el valle está danzando
en un corro bajo el sol,
y al que no entra se le hace
tierra, tierra el corazón.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Đứa trẻ tàn tật nói
“Em sẽ nhảy sao đây?”
Để trái tim em nhảy
Chúng tôi nói với em.

Và người tàn phế nói:
“Tôi sẽ hát thế nào?”
Để trái tim bạn hát
Chúng tôi nói với bạn.

Cây cúc héo bèn hỏi,
Còn tôi, nhảy sao đây?”
Để trái tim bạn bay
Theo những làn gió thổi
Chúng tôi nói với cây.

Và Chúa nói trên cao
“Từ bầu trời xanh ngắt
“Ta sẽ xuống thế nào?”
Hãy đến đây và nhảy
Trong ánh sáng ban ngày
Chúng tôi nói với Người.

Tất cả thung lũng nhảy
Dưới ánh sáng mặt trời
Và trái tim của người
Không cùng chúng tôi nhảy
Sẽ biến thành cát bụi.
Thành cát bụi, bạn ơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gabriela Mistral » Những người không nhảy