02/08/2021 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi bên cửa máng song kề

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2015 10:01

 

Đôi bên cửa máng song kề,
Tiếng tăm anh chịu, em về tay ai?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi bên cửa máng song kề