14/05/2021 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu từ kỳ 2
秋詞其二

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2014 14:19

 

Nguyên tác

山明水淨夜來霜,
數樹深紅山淺黃。
試上高樓清入骨,
豈如春色嗾人狂。

Phiên âm

Sơn minh thuỷ tịnh dạ lai sương,
Sổ thụ thâm hồng sơn thiển hoàng.
Thí thượng cao lâu thanh nhập cốt,
Khởi như xuân sắc thốc nhân cuồng.

Dịch nghĩa

Núi thấy rõ, sông trong trẻo, ban đêm có sương xuống,
Vài cây đổi lá sắc hồng đậm, núi có màu vàng lợt.
Cứ thử lên lầu cao mà xem, sẽ thấy từ từ thấm tới xương,
Có đâu như xuân sắc làm cho người ta điên cuồng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi thấy rõ, sông trong, sương xuống
Cây đậm hồng, núi nhuốm lợt vàng
Lầu cao thi hứng tới xương
Đâu như xuân sắc làm cuồng thi nhân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Thu từ kỳ 2