07/10/2022 02:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09
下賀洲雜記其九

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 23:58

 

Nguyên tác

禿髮班巾三五兒,
聚頭讚講曼聲遲。
日斜自向西天拜,
直到烏輪影盡時。

Phiên âm

Thốc phát ban cân tam ngũ nhi,
Tụ đầu tán giảng mạn thanh trì.
Nhật tà tự hướng Tây thiên bái,
Trực đáo ô luân[1] ảnh tận thì.

Dịch nghĩa

Năm ba gã trai trẻ tóc ngắn đội khăn rằn,
Chụm đầu rầm rì đọc những lời rao giảng.
Lúc mặt trời xế, quay lại phía trời Tây,
Mãi đến khi hết bóng bánh xe qua.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Dăm anh trai tóc đội khăn rằn,
Chụm lại lầm rầm giọng muốn lên.
Trời xế, hướng phương Tây bái lậy,
Mãi khi vầng nhật gặp đêm đen.
[1] Chỉ mặt trời tròn như bánh xe, lại di chuyển, và truyền thuyết cho rằng bên trong có quạ vàng (kim ô).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09