21/10/2021 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạn

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 16:21

 

Nguyên tác

來時沙磧已沙霜,
飛過江南木葉黃。
水闊天低雲暗澹,
朔風吹起自成行。

Phiên âm

Lai thì sa thích dĩ sa sương,
Phi quá Giang Nam mộc diệp hoàng.
Thuỷ khoát thiên đê vân ám đạm,
Sóc phong xuy khởi tự thành hàng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lúc đến cát bồi đầy sương lớp
Bay quá Giang Nam lá trở vàng
Sông rộng trời gần mây che tối
Nổi lên gió bấc sắp thành hàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Nhạn