11/08/2020 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Mãn Tử
何滿子

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 23:36

 

Nguyên tác

世傳滿子是人名,
臨就刑時曲始成。
一曲四詞歌八疊,
從頭便是斷腸聲。

Phiên âm

Thế truyền Mãn Tử thị nhân danh,
Lâm tựu hình thời khúc thuỷ thành.
Nhất khúc tứ từ ca bát điệp,
Tòng đầu tiện thị đoạn trường thanh.

Dịch nghĩa

Trên đời truyền Mãn Tử là tên của người,
Chính khi chịu hình (tử hình) thì khúc mới hoàn thành.
Một khúc có bốn lời, tám điệp khúc,
Ngay từ đầu lời ca (đến cuối) đã là những tiếng đứt ruột.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mãn Tử tên truyền lại với đời,
Tử hình là lúc viết xong lời.
Một bài bốn điệu ca tám lượt,
Lời đầu ruột đã đứt từng nơi!
Tự chú của tác giả: "Khai Nguyên trung, Thương Châu ca giả tính danh, lâm hình tiến thử khúc, dĩ thục tử, thượng cánh bất miễn" 開元中,滄州歌者姓名,臨刑進此曲,以贖死,上竟不免 (Năm Khai Nguyên, là họ tên con hát ở Thương Châu, khi chịu hình dâng lên khúc này, chuộc tội chết, nhưng cuối cùng vẫn không được miễn).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hà Mãn Tử