21/01/2020 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu nhau mấy núi cũng leo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:02

 

Yêu nhau mấy núi cũng leo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Khảo dị:
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Ngũ lục sông cũng lội, thất bát đèo cũng qua.
Yêu nhau chẳng quản gần xa,
Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Yêu nhau mấy núi cũng leo