22/10/2021 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề “Bàng hoàng”
題《徬徨》

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 03:45

 

Nguyên tác

寂寞新文苑,
平安舊戰場。
兩間餘一卒,
荷戟獨徬徨。

Phiên âm

Tịch mịch tân văn uyển,
Bình an cựu chiến trường.
Lưỡng gian dư nhất tốt,
Hà kích độc bàng hoàng.

Bản dịch của Phan Văn Các

Im ắng vườn văn mới
Bình yên chiến trường xưa
Giữa đất trời, một lính
Độc vác giáo bơ vơ
1933

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Đề “Bàng hoàng”