07/12/2021 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết thiên nhàn vọng

Tác giả: Nguyễn Tông Quai - 阮宗乖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/04/2017 23:08

 

Bát ngát giang sơn thuở ác tà,
Trên không phơi phới tuyết rây hoa.
Đầu non phấn điểm in màu bạc,
Mặt nước mai trang phẳng dợn là[1].
Cảnh vật phau phau trăng lẩn bóng,
Lâu đài lôm lốp ngọc giồi da.
Kìa ai dạm[2] được chiều thanh ấy,
Dắng dỏi[3] “Dương xuân bạch tuyết[4]” ca.
Khảo dị:
Bát ngát giang sơn ác thủa tà,
Trên không phới phới tuyết rây hoa.
Đầu non phấn điểm in màu bạc,
Mặt nước mai trang phẳng dợn là.
Cảnh vật phau phau trăng lẩn bóng,
Lâu đài lốp lốp ngọc giồi da.
Kìa ai dạm được chiều thanh ấy,
Dắng dỏi “Dương xuân” một khúc ca.
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 81, 2007
[1] Phẳng như tấm là. Là là một loại dệt bằng tơ giống như lụa nhưng mỏng hơn lụa, ta thường nói lụa là.
[2] Vẽ.
[3] Hát (tiếng cổ).
[4] Tên một khúc ca thời cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Quai » Tuyết thiên nhàn vọng