22/05/2024 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Châu
梧州

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 20:34

 

Nguyên tác

路入青梧景更嘉,
岸邊陽柳映人家。
九疑積翠峰如玉,
二廣分流水若叉。
琳觀空聞飛白鶴,
仙人不見袖青蛇。
火山冰井真奇事,
舊俗相傳恐亦差。

Phiên âm

Lộ nhập Thanh Ngô cảnh cánh gia,
Ngạn biên dương liễu thốc[1] nhân gia.
Cửu Nghi[2] tích thuý phong như ngọc,
Nhị Quảng phân lưu thuỷ nhược xoa.
Lâm Quán[3] không văn phi bạch hạc,
Tiên nhân[4] bất kiến tụ thanh xà.
Hoả sơn băng tỉnh chân kỳ sự,
Cựu tục tương truyền khủng diệc soa[5].

Dịch nghĩa

Đường đến Thanh Ngô (Ngô Châu) cảnh lại càng đẹp
Dương liễu bên bờ rợp bóng nhà dân
Núi Cửu Nghi màu biếc nom như ngọc
Miền Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây) dòng nước chia như rẽ đôi
Đền Ngọc (Bạch hạc quán) thấy nói có hạc trắng bay
Trong (bụi) cây tiên nhân chẳng thấy có rắn xanh tụ tập
Núi lửa và giếng băng quả là chuyện lạ
Tục xưa truyền lại e có sai chăng?

Bản dịch của Lê Cao Phan

Cùng đến Ngô Châu cảnh đẹp thêm
Bờ đường rợp xóm lá buông rèm
Cửu Nghi màu ngọc tô triền núi
Lưỡng Quảng dòng sông tác mỗi bên
Hạc trắng nghe từng qua Quán Ngọc
Rắn xanh nào thấy tụ cây tiên?
Giếng băng, núi lửa, kỳ quan đấy
Cổ tục e truyền sai cũng nên.
Ngô Châu: một châu quận thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nay gọi là Thương Ngô hoặc Thanh Ngô.

[1] Nguyễn Trãi toàn tập ghi là “ánh”, thiết nghĩ không thích hợp.
[2] Dãy núi gồm chín ngọn tại huyện Ninh Viễn, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).
[3] Quán Ngọc, tức đền Bạch Hạc hoặc lầu Bạch Hạc (Bạch Hạc quán, Bạch Hạc lâu) tại thành Ngô Châu (quán thường chỉ đền thờ của Lão giáo).
[4] Một loại danh thảo bốn mùa đều xanh tốt.
[5] Một âm của chữ “sai”. Có bản chép là “sa” (?).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngô Châu