14/08/2022 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi lưu thủ Hàn bộc xạ tuần nội chí Thượng Dương cung cảm hứng kỳ 2
陪留守韓僕射巡內至上陽宮感興其二

Tác giả: Đậu Tường - 竇庠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2014 13:14

 

Nguyên tác

愁雲漠漠草離離,
太乙勾陳處處疑。
薄暮毀垣春雨裏,
殘花猶發萬年枝。

Phiên âm

Sầu vân mạc mạc thảo ly ly,
Thái Ất[1], Câu Trần[2] xứ xứ nghi.
Bạc mộ huỷ viên xuân vũ lý,
Tàn hoa do phát vạn niên chi.

Dịch nghĩa

Vẻ mây buồn bã, cỏ cây ly tán,
Vua và hoàng hậu không biết ở đâu bây giờ.
Buổi chiều mờ nhạt, mưa xuân rơi trên những bức tường đổ nát,
Cây cổ thụ hoa đã tàn nhưng vẫn vươn lên những cành xanh tươi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây buồn bã, chia lìa cây cỏ
Đấng quân vương đang ở nơi đâu
Mưa trên tường đổ rầu rầu
Hoa tàn cành vẫn xanh màu như xưa
Lưu thủ là chức quan tỉnh trưởng. Hàn bộc xạ tức Hàn Cao, năm 821 được thăng Thượng thư hữu bộc sạ, hai năm sau kiêm nhiệm tỉnh trưởng Lạc Dương. Tác giả là thuộc hạ của họ Hàn. Thượng Dương cung là một hành cung của nhà Đường ở Lạc Dương. Khi tác giả làm bài này thì hành cung đang bỏ hoang phế.

[1] Tên sao chỉ vua.
[2] Tên sao chỉ hoàng hậu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Tường » Bồi lưu thủ Hàn bộc xạ tuần nội chí Thượng Dương cung cảm hứng kỳ 2